Currency
Shopping cart

บริษัท พีเซค จำกัด

       บริษัท พีเซค จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วยงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยทีมวิศวกรติดตั้ง และทีมช่างบริการที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน คอยดูแลเอาใจใส่ในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงที่สะดวก ทนทาน และปลอดภัย ที่สำคัญเรามีการตรวจสอบงานทุกขั้นตอน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

       ตลอดจนถึงการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ด้วยผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมประสบการณ์มากว่า 20 ปี พีเซคจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้รับผิดชอบงานติดตั้งและปรับปรุงระบบอาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงงาน ทั้งโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ จนก่อให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้าง ส่งผลให้บริษัทมีลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

บริการของเรา

1

AIR CONDITIONING SYSTEM

ในงานระบบปรับอากาศ ทีมงานของ PSEC พรั่งพร้อมทักษะความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับประสบการณ์มากมาย สามารถออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานทั้งระบบขนาดเล็ก จนถึงระบบขนาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

2

SANITARY & FIRE PROTECTION SYSTEM

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง PSEC พรั่งพร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านออกแบบและ ติดตั้งระบบ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล จะประสานกับหน่วยงานผู้รับเหมาหลัก และเจ้าของพื้นที่โดยวิศวกรของ PSEC

รายละเอียดเพิ่มเติม

3

ELECTRICAL & COMMUNICATION SYSTEM

ทีมวิศวกรและผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ทำให้ PSEC ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ให้เป็นผู้ออกแบบ (Turn Key) และติดตั้งระบบไฟฟ้าในโครงการต่าง ๆ ทั้งงานปรับปรุงงานอาคารสำนักงาน โรงแรม ตลอดจนหมู่บ้านชั้นนำ ซึ่งงานไฟฟ้าและสื่อสารที่เรา เชียวชาญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

4

MAINTANANCE SERVICE

พีเซค ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้กัน และที่สำคัญเราให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานของเรา

Engine by shopup.com